PGB begeleiding op maat


Naast het gezinshuis bied ik de mogelijkheid, om vanuit een persoonsgebonden budget individuele begeleiding te geven. Om begeleiding op maat te kunnen geven, gebruik ik verschillende elementen uit afgeronde opleiding/cursussen en  opgedane werkervaring. 

Vanuit de missie en visie van het gezinshuis, zal de begeleiding zodanig worden ingezet dat elk(e) kind/jongere zich op een veilige en eigen manier kan ontwikkelen.

De individuele begeleiding bestaat uit het aanleren/versterken van bijvoorbeeld sociale vaardigheden d.m.v. sport en spel en het versterken van de weerbaarheid van kinderen/jongeren.

 

Op sociaal/emotioneel gebied bestaat de begeleiding uit het oefenen met:

 •   het herkennen van eigen grenzen en grenzen van anderen
 •   het herkennen van emoties en hoe daar mee om te gaan
 •   het samen spelen
 •   het versterken van het zelfbeeld
 •   het overwinnen van angst
 •   het "nee" zeggen en "nee" accepteren

Het begeleiden van zelfstandigheid het kind/de jongere zal ook tot de mogelijkheden behoren. Om de zelfstandigheid te bevorderen bestaat de begeleiding uit het ondersteunen bij het oefenen met:

 •   het leren plannen 
 •   het koken
 •   de persoonlijke hygiëne
 •   het boodschappen doen
 •   het aanbrengen van structuur
 •   het gebruik maken van openbaar vervoer

Het ondersteunen of oefenen van andere taken, die niet in bovenstaande rijtjes genoemd worden, kunnen bespreekbaar worden gemaakt.


Werkwijze

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt gekeken wat de hulp-/zorgvraag is. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden of er een samenwerking tot stand gaat komen of niet. Als de begeleding in gang gezet kan worden, wordt er een zorgplan gemaakt en wordt er een zorgovereenkomst afgesloten.