De naam Taurangahaumaru

Taurangahaumaru komt uit het Maori en betekent vrij vertaald " veilige haven". Dit is wat het gezinshuis voor de kinderen/jongeren moet zijn, een veilige haven waar het kind zichzelf  kan en mag zijn.

 

Missie en visie

Visie.
Elk kind heeft recht op bescherming, warmte en aandacht binnen een gezin, waar het zich kan ontwikkelen tot een volwaardig individu.

Missie
Elk kind binnen het gezin zal worden geaccepteerd met al zijn/haar eigenaardigheden. Dat betekend dat elk kind wordt behandeld op een manier dat bij hem/haar past. Aansluiten bij de belevingswereld is hierin een kerntaak.
 

 

Het gezinshuis

Het gezinshuis ligt in een groene woonwijk aan de rand van de stad Groningen, dat veel mogelijkheden biedt. Mijn gezinshuis biedt ruimte voor twee kinderen/jongeren, die tijdelijk of voor langere tijd niet bij hun ouders/verzorgers kunnen wonen. Het is een kleinschalige woonvorm waar veel tijd en aandacht is voor de kinderen/jongeren. Zo zal er gekeken worden naar elk(e) kind/jongere als individu en behandeld worden zoals hij/zij dat prettig vindt. Ik zal voor hen zorgen en hen begeleiden op een manier die het beste bij hen past. 

De uitgangspunten van het competentiemodel lopen als een rode draad in de zorg voor en begeleiding van de kinderen/jongeren. Namelijk uitgaan van de krachten van de kinderen/jongeren, dus kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Voor kinderen/jongeren is het belangrijk om zoveel mogelijk succeservaringen op te doen, op deze manier versterken ze hun zelfbeeld. De basis voorwaarde hiervoor is een veilige, pedagogisch verantwoorde woon- en leefomgeving met een gezellige, huiselijke sfeer, waarbinnen ruimte is voor ontspanning.  
 

Verblijf

Een kind/jongere verblijft op basis van een zorgindicatie. Voordat een kind/jongere in Gezinshuis Taurangahaumaru verblijft, zijn er een aantal stappen die moeten worden genomen. Na de eerste kennismaking kan er eerst gekeken en ervaren worden wie in het gezinshuis wonen, dat gebeurt door bijvoorbeeld eerst een kopje thee te komen drinken. Daarna kan er samen gegeten worden om zo te ervaren hoe het kan gaan en wat de gewoontes zijn in het gezinshuis. Als het nodig is kan er ook gelogeerd worden om de overgaan zo klein mogelijk te maken.  


Contacten onderhouden

Een belangrijk onderdeel van het verblijf  in het gezinshuis, is het contact met het thuisfront. Het contact kan bestaan uit telefonisch contact en bezoekafspraken. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt. 

Er zal ook contact zijn tussen mij als gezinsouder en de ouders/verzorgers van de kinderen/jongeren. In dit contact zal ik de ouders/verzorgers onder andere op de hoogte houden over de voortgang van de kinderen/jongeren.